1. Support
  2. Vidensdatabase
Log ind
Vidensdatabase

Vidensdatabase

Vidensdatabasen er opdelt i kategorier. Du kan enten vælge en kategori nedenfor eller søge i vidensdatabasen efter dit spørgsmål.

Kategorier

Mest populære

centos 7防火墙开关

centos7防火墙sudo systemctl status firewalld。 查看后,看到active(running)就意味着防火墙打开了。 如果想关闭防火墙,命令为: sudo...

Mere »

CentOS 7启动时出现报错提示“Give root password for maintenance”

CentOS 7启动时出现报错提示“Give root password for maintenance” 出现这个问题大多数硬盘分区错误导致...

Mere »

centos 批量添加连续IP

进入网卡eth0 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 在最后一行添加 NM_CONTROLLED=NO   创建一个range0...

Mere »

CentOS 通过SpeedTest工具测速

CentOS7通过SpeedTest工具测速 一、通过直接下载SpeedTest脚本,给权限运行脚本即可 wget -O speedtest-cli...

Mere »

centos 7 防火墙添加端口

2.修改防火墙,让端口可以通过,执行下面的添加语句,80改为你的10022即可,附其它指令如下。 添加 firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp...

Mere »